Kop

Aanpak Leegstand Platteland: nu of nooit!

Datum: 
dinsdag, 14 juni, 2016

Aanpak Leegstand Platteland is nu nodig, want anders wordt het door Alterra geschetste doemscenario voor de leegstand van enorme aantallen veestallen voor 2030 al bewaarheid.
Alleen als er op korte termijn een ander beleidvoor het buitengebied wordt gevoerd, kan die dreiging worden voorkomen. Het gaat er juist om van de leegstandsdreiging een kans te maken.Door meer integraal beleid (visie) en door veel meer flexibiliteit in (de toepassing van) de regels voor het buitengebied kan het tij gekeerd worden.

Gesteund door de naderende Omgevingswet (2018) wordt tijd, dat wij de boer een helpende hand bieden. Dat kan door toepassing van uitnodigingsplanologie, c.q. ontwikkelingsplanologie. Met een andere aanpak is veel meer mogelijk, dan wij nu denken. Door nu al aan de slag te gaan met de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet wordt ruimte geboden aan een begeleidingsproces, waarbij de boer met zijn wensen en ideeën in feite aan de hand genomen wordt naar een voor alle partijen aanvaardbare en wenselijke oplossing.

Zolang ruimtelijke kwaliteit centraal blijft staan bij de gekozen oplossingen, kan het landelijk gebied van Nederland er alleen maar beter van worden. Hoe? Door NEE, TENZIJ niet meer toe te staan, maar alleen nog maar JA, MITS toe te passen. Met behulp van een KLEURENPALET voor nieuwe functies, en de BOERENLADDER voor het proces kunnen erftransformaties op een verantwoorde manier aan een verdienmodel geholpen worden.

Aanpak Leegstand Platteland is nu nodig, want anders komen wij voor veel boeren te laat!

 

Foto: