Kop

Artikelenreeks over erftransformaties in Nederland

Datum: 
zaterdag, 5 juli, 2014

Naar aanleiding van het begin maart 2014 verschenen rapport 'Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied', dat in opdracht van InnovatieNetwerk werd opgesteld door Alterra Wageningen UR, is er een stroom van media-aandacht ontstaan. Naast artikelen in lokale en nationale bladen, besteedden radio en TV ook veel aandacht aan dit onderwerp. 

Het Dagblad Trouw is gestart met een artikelenreeks over erftransformaties in Nederland.
Het 1e artikel, getiteld ‘Stille revolutie op het platteland’, stond in de krant van zaterdag 29 maart jongstleden. Daarin geeft planoloog Henk van Paassen (Dorpenlandadvies) zijn mening over de dagelijkse praktijk in ruimtelijke ordeningsland. Plannen voor herbestemming op het platteland lopen vaak stuk op planologische regels. In zijn ogen wordt het echt tijd dat gemeenten meer meedenken met initiatiefnemers in plaats van het louter toetsen van hun (ondernemers)plannen.

“Een bestemmingsplan is bedoeld om ontwikkelingen mogelijk te maken. Gemeenten moeten meer werken vanuit een ja-mits benadering in plaats van een nee-tenzij. Je moet als gemeente meedenken en meesturen naar een voor alle partijen aanvaardbaar en duurzaam einddoel. Leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit moeten daarbij leidend zijn”, aldus Henk van Paassen van Dorpenlandadvies.

Meer over dit onderwerp kunt u lezen in …

Rapport Alterra: Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied (5 maart 2014)
Persbericht InnovatieNetwerk: Leegstand dreigt op het platteland (5 maart 2014)
Trouwartikel 26-03-2014: Straks meer lege boerenstallen dan kantoren (p.3, Vandaag)
Trouwartikel 29-03-2014: Stille revolutie op het platteland; van boerenerf naar theetuin (p.13, NL)
Trouwartikel 05-04-2014: Hergebruik boerenerven brengt leven op het platteland (p.8, NL)

Trouwartikel 22-04-2014: En weer stopt een boer ermee (p.6, NL)

Foto: