Kop

Darthuizer Kwekerij te Leersum

Dit Ruimte voor Ruimte project had betrekking op de verplaatsing van de bestaande kwekerij van 24 ha naar de Flevopolders. Ter compensatie van de sanering van de kwekerij is verzocht om de realisatie van een luxe woon-zorgcomplex of zorghotel van 4.000 m2. Het project zou vorm moeten krijgen via een combinatie van regelingen ('kleurenpalet' genoemd). Voor meer informatie verwijs ik naar het artikel in Landwerk, juni 2012. Op 17 december 2013 heeft het college van B&W besloten om de Visie op de omvang van de herontwikkeling vast te stellen als uitgangspunt voor verdere planontwikkeling. Omdat realisatie niet haalbaar bleek, is besloten om de kwekerij op de huidige plaats te handhaven en door te ontwikkelen.

Werkgever: 
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Opdrachtgever: 
Darthuizer Kwekerij
Conforza
Categorie: 
Ruimte voor Ruimte
Periode: 
2007-2013
Werkaandeel: 
ruimtelijke onderbouwing, inrichtingsschets, procesbegeleiding