Kop

Functieverandering en erftransformaties op het platteland

Datum: 
dinsdag, 31 december, 2013

DORPenLANDadvies is sinds haar start op 1 mei 2013 in/na de zomer van 2013 steeds meer betrokken geraakt bij functieverandering en erftransformaties op het platteland:

  1. Begin september is DORPenLANDadvies gevraagd om als onafhankelijk adviseur te bemiddelen in een vastgelopen Ruimte voor Ruimtetraject in de Gelderse Vallei.
  2. Medio september 2013 is DORPenLANDadvies geinterviewd door onderzoekers van Alterra in verband met een landelijk onderzoek naar erftransformaties in Nederland.
  3. In september en oktober 2013 heeft DORPenLANDadvies haar relatienetwerk verder uitgebreid tijdens de provinciale boerderijdagen van LandschapErfgoedUtrecht (LEU) in Baarn en Landschapsbeheer Gelderland en Gelders Genootschap (SLG) in Wolfheze.
  4. In november 2013 heeft DORPenLANDadvies van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) / Vallei en Heuvelrug / O-gen opdracht gekregen voor de herziening van een bestemmingsplan voor een Ruimte voor Ruimte traject op een agrarisch bouwperceel in het Binnenveld. Hierbij is ook een natuurcompensatie in de Elster Buitenwaarden aan de orde.
  5. Begin december 2013 heeft DORPen LANDadvies door de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) / Vallei en Heuvelrug / O-gen opdracht gekregen voor een inventarisatie van mogelijkheden van functieverandering in een specifiek deel van de Gelderse Vallei. Nagegaan moet worden welke initiatiefnemers hun bouwrechten willen verslepen naar een vereveningslocatie bij een kern in plaats van deze bouwrechten op het eigen agrarisch bouwperceel te willen realiseren.

 

Tot zover deze update van 31-12-2013.

Foto: