Kop

Functieverandering KleinGooswilligenweg 2 te Scherpenzeel

De functieverandering heeft betrekking op het perceel Klein Gooswilligenweg 2 en 2a, waar een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd was. Op het erf waren een bedrijfswoning (nr. 2) en enkele agrarische opstallen aanwezig. Een van de agrarische opstallen had sinds de bouw in 1914 een woongedeelte (nr. 2a). Dit gebruik was in het bestemmingsplan Buitengebied 2013 echter niet meer toegestaan. De initiatiefnemers hebben op het perceel middels de Ruimte voor ruimte-regeling het gebruik als woning op nummer 2a gelegaliseerd en de bestaande bedrijfswoning omgezet naar een 'burgerwoning'. Hiervoor is de overtollige voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Aangezien niet aan het vereiste aantal vierkante sloopmeters kon worden voldaan, zijn de resterende vierkante meters aangekocht. Via het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan is de juridische verankering van de gevraagde ontwikkeling geregeld, waardoor de twee op het perceel aanwezige burgerwoningen zijn bestemd. 

Werkgever: 
Dorpenlandadvies
Opdrachtgever: 
E. van de Glind en G. de Lange
Categorie: 
functieverandering
Periode: 
2013-2016
Werkaandeel: 
planontwerp, onderzoek, bestemmingsplan, procesbegeleiding