Kop

Functiewisseling Middelbuurtseweg 8 te Rhenen van start

Op 13 september 2016 heeft de gemeenteraad van Rhenen het bestemmingsplan voor Middelbuurtseweg 8 te Rhenen vastgesteld. Omdat geen formele zienswijzen tegen dit bestemmingsplan zijn ingediend kan concreet uitvoering gegeven worden aan de functiewisseling van dit voormalig agrarisch bouwperceel naar een woonfunctie (zie luchtsfoto). 
Op de kavel zullen twee nieuwe woningen worden gebouwd, waarbij de bestaande bedrijfswoning - qua inhoudsmaat - ondergeschikt gemaakt wordt aan een van deze twee nieuwe woningen. Op een deel van de kavel zal een huisboomgaard in ere worden hersteld (zie bijgaande inrichtingsschets).

Werkgever: 
Dorpenlandadvies
Opdrachtgever: 
Gebiedscoöperatie O-gen
Categorie: 
functieverandering
Periode: 
2013-2016
Werkaandeel: 
procesbegeleiding