Kop

Grebbelinieschouw Rhenen - Spakenburg

Het project heeft betrekking op een planologisch en visuele verkenning van de noodzaak tot borging van de visuele beleving van de Grebbelinie. Daarbij gaat het met name om het behoud van de open zichtlijnen vanaf en naar de liniedijk. Voor dit project is de visuele beleving van de hele liniedijk van Rhenen tot Spakenburg fotografisch vastgelegd. Het eindrapport bevat aanbevelingen voor de planologische verankering van de nog bestaande zichtlijnen in het landschap. Op 18 april 2011 kreeg de Grebbelinie de status van rijksmonument vanwege de "unieke staalkaart van verdedigingswerken". Bij Fort De Batterijen wordt het nieuwe bezoekerscentrum van de Grebbelinie gerealiseerd. De foto's zijn van de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst op 7 maart 2014.

Werkgever: 
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Opdrachtgever: 
Provincie Utrecht
Categorie: 
Cultuurhistorie
Periode: 
2008-2009
Werkaandeel: 
analyse bestaand beleid, vastleggen visuele beleving, opstellen rapportage