Kop

Inventarisatie functieverandering RvR Scherpenzeel

De opdracht aan DORPenLANDadvies bestond uit het via keukentfelgesprekken inventariseren van de wensen van een zevental agrarische gezinnen, die in een functieveranderingstraject zitten. Doel daarbij was om de belangstelling te peilen om hun bouwrechten te verslepen naar een vereveningslocatie aan de kernrand van Scherpenzeel. De inventarisatie omvatte tevens een verkenning van de voorwaarden, waaronder betrokken boeren hun bouwrechten zouden willen verslepen. Voorjaar 2014 is het eindverslag afgerond. Het rapport is basis voor verdere onderhandelingen van gebiedscooperatie O-gen met de gemeente Scherpenzeel en de provincie Utrecht.  

Werkgever: 
Dorpenlandadvies
Opdrachtgever: 
Gebiedscooperatie O-gen
Categorie: 
Functieverandering
Periode: 
2013-2014
Werkaandeel: 
keukentafelgesprekken, inventariseren, rapporteren, adviseren