Kop

Krommesteeg 1 te Ede

Dit Ruimte voor Ruimte project heeft betrekking op een voormalig agrarisch bedrijf met 19 kippenschuren. In het kader van functiewisseling kan hier na sloop van 2000 m2 aan opstallen een dubbele woning van 800 m3 worden teruggebouwd. Nadat het bestemmingsplan en het erfinrichtingsplan in juni 2014 zijn vastgesteld, hebben sloop (2014) en nieuwbouw (2015) van een dubbele woning inmiddels plaatsgevonden (zie foto).

Werkgever: 
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Opdrachtgever: 
LATEI Projectontwikkeling
Categorie: 
Ruimte voor Ruimte
Periode: 
2010-2013
Werkaandeel: 
ruimtelijke onderbouwing, erfinrichtingsschets, coördinatie onderzoeken