Kop

Landgoed De Dickenbergh te Rhenen

Het project heeft betrekking op de revitalisering van een bestaand landgoed (140 ha), waarbij nieuwe economische dragers zijn ontwikkeld om het landgoed een nieuwe impuls te geven. De ligging nabij de recreatieve poort Kwinkelooijen was een belangrijke stimulans voor deze vsie. De innoverende landgoedvisie (met zichtas naar de uiterwaarden, met een uitkijktoren en met een geologische kerf van de Heuvelrug) is met stakeholders besproken. Maar het huidige provinciale beleid biedt vooralsnog onvoldoende mogelijkheden om een bestaand landgoed te upgraden.

Werkgever: 
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Opdrachtgever: 
Erven Landgoed De Dikkenberg
Categorie: 
Bestaande landgoederen
Periode: 
2007-2008
Werkaandeel: 
landgoedvisie, procesbegeleiding