Kop

Landgoed De Klingkenberg te Nijkerk

Dit project heeft betrekking op de realisatie van een nieuw landgoed op een voormalig agrarisch bedrijf in het kampenlandschap direct ten zuidoosten van Nijkerk. Als compensatie voor de aanleg van 7,5 ha nieuwe natuur en bos mag hier een woonhuis van allure van 1500 m3 en een bijgebouw van minimaal 150 m2 gebouwd worden. Het plan heeft betrekking op een gebied van 22 ha, waar een oud en nieuw erf worden gecombineerd. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan zijn op 24 april j.l. door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan is onherroepelijk en de bouw is inmiddels afgerond. 

Werkgever: 
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Opdrachtgever: 
Landgoed De Klingkenberg
Categorie: 
Nieuwe landgoederen
Periode: 
2011-2013
Werkaandeel: 
principeverzoek, procesbegeleiding, coördinatie onderzoeken, beeldkwaliteitplan, bestemmingsplan