Kop

Leefbaarheidsplan Schalkwijk

Het project heeft betrekking op het in nauw overleg met de dorpbelangengroep van Schalkwijk en gemeente Houten opstellen van een dorpsplan. Op basis van een bottom-up inventarisatie en een nadere uitwerking via werkgroepen zijn alle wensen top-down door de gemeente beoordeeld en vastgesteld. Inmiddels is het dorp Schalkwijk een nieuw dorpshuis rijker.

Werkgever: 
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Opdrachtgever: 
gemeente Houten
Categorie: 
Dorpsplannen
Periode: 
2007-2008
Werkaandeel: 
leefbaarheidsplan, uitvoeringsprojecten, procesbegeleiding