Header projecten & nieuws

Nieuws

Geplaatst op:
02/10/2018

DORPenLANDadvies is door Berghauser Pont Publishing uit Amsterdam gevraagd om een boekrecensie over het hedendaagse platteland.
Het gaat om het recentste boek van Gert Jan Hospers, getiteld: Slimme streken, de kracht van het platteland.
Zijn en mijn stelling is: De stad kan in tal van opzichten nog heel veel leren van het platteland.
Klik hier voor mijn recensie, en klik hier voor online bestelling van het boek. 

Geplaatst op:
01/05/2018

Op 1 mei 2018 bestaat DORPenLANDadvies (DOLA) alweer 5 jaar. Ter gelegenheid van dat 1e jubileum treft u bijgaand de bijgestelde volledige projectenlijst 2013-2018.

Geplaatst op:
26/03/2018

Wilt u zich laten inspireren over de vernieuwende aanpak van Vrijkomend Agrarisch Vastgoed (VAB's) in FoodValley, schrijf dan voor 1 april a.s. in voor de cursus Aanpak Leegstand Platteland op dinsdag 17 april a.s. in Ede. Theorie en praktijk op 1 dag. Met Edo Gies (Alterra) en Erwin Zark (Noordanus en Partners) als gastdocenten en Geert Butz (Ede) als excursieleider, die u alles vertelt over de Edese (buurtschappen)aanpak. https://lnkd.in/gtrWp_C

Geplaatst op:
29/12/2017

Voor DORPenLANDadvies staan de eerste vier projecten voor 2018 alweer in de planning, te weten:
1. Oprichting Initiatiefgroep Erfdelen regio Arnhem, ondersteuning van woongroepen voor vrijkomende boerderijen in de regio Arnhem op 27 januari 2018 te Arnhem.
2. Organisatie 9e FoodFloor op Valentijnsdag met als thema Verleiden, blind-daten over eten, nieuwe wegen voor de Korte Keten op 14 februari 2018 in Cultura te Ede.
3. Cursus Duurzame Landbouw, organiseren van een dagdeelcursus voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) op 16 maart 2018 te Veenendaal.
4. Cursus Aanpak Leegstand Platteland, organiseren van een theorie/praktijkcursus in de regio FoodValley op 17 april 2018 te Ede.

Geplaatst op:
15/12/2017

DORPenLANDadvies (afgekort DOLA) bestaat inmiddels alweer ruim 4 jaar. In de afgelopen 4 jaar heeft DOLA op vele fronten initiatieven ontplooid, ruimtelijke plannen opgesteld en ruimtelijke adviezen uitgebracht.
Na het Alterra-rapport over Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB's) is herbestemming en functieverandering van boerenerven voor DOLA core-business geworden. Bijgaande projectenlijst 2013-2017 geeft een actueel overzicht (medio december 2017) van de opdrachten, waar DOLA zich mee bezig houdt. Heeft u interesse of advies nodig over functieverandering of erftransformatie van uw boerderij, of heeft u oog op een droomlocatie, neem dan CONTACT op voor een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

VAB-athon Stegeren
DOLA heeft op 8 en 9 mei 2017 samen met Des Lands meegedaan aan de VAB-athon Stegeren. De VAB-athon had als insteek het koppelen van de energie uit de samenleving met creatieve mensen voor het vinden van kansrijke concepten voor herinvulling van een leegstaande boerderij in Stegeren. Dit wervelende provinciale evenement heeft volop in de landelijke publiciteit gestaan. Op 17 mei was de finale van Buitenkansen, en heeft De Oase gewonnen! De sleutel van de provinciale boerderij in Stegeren is daarmee voor twee jaar in handen gekomen van winnaar De Oase. 
De Oase wordt gedurende deze 2 jaar gevolgd en terzijde gestaan op weg naar een reële bedrijfsvoering.
Klik hier voor een het impressiedocument van de VAB-athon Stegeren. 

Geplaatst op:
22/05/2017

DORPenLANDadvies heeft donderdag 18 mei jongstleden een workshop over het Kleurenpalet gegeven tijdens het VNG-seminar over VAB's in het Postillion Hotel te Arnhem. Doel van de workshop Kleurenpalet was zelf aan de slag met een creatieve handreiking voor de herbestemming van VAB's. 

Geplaatst op:
26/01/2017

In de agrarische sector van Nederland is sprake van een groot opvolgingsprobleem en een dreigend leegstand van het platteland. Naar schatting 15.000 boeren hebben geen opvolger en lopen de kans dat zij hun bedrijf binnen afzienbare tijd moeten beëindigen. Onderzoek van Alterra (2014) wijst uit, dat heel veel boerderijen binnen 10-15 jaar leeg komen te staan.
De 1-daagse cursus Aanpak Leegstand Platteland helpt alle stakeholders aan meer inzicht, degelijke aanpak en haalbare oplossingen. 

Geplaatst op:
15/11/2016

Met 55 enthousiaste deelnemers waren de beide VAB-praktijkdagen in de Gelderse Vallei / FoodValley dit najaar een groot succes en voor velen ook een ‘eyeopener’! Gelet op de diversiteit van de deelnemers blijkt er ook een brede gedragen behoefte te bestaan aan dit soort informatieve en tegelijkertijd inspirerende praktijkdagen over de herbestemming van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s).

Geplaatst op:
28/09/2016

Wegens het grote succes van de 1e VAB-praktijkdag van vrijdag 23 september j.l. organiseert DORPenLANDadvies op woensdag 9 november 2016 een 2e praktijkdag over de aanpak van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) in de Gelderse Vallei / FoodValley. Aanmelden voor 1 november a.s. via het emailadres: henk@dorpenlandadvies.nl

Geplaatst op:
05/09/2016

DORPenLANDadvies organiseert op vrijdag 23 september a.s. een praktijkdag over de aanpak van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) in de Gelderse Vallei / FoodValley.
Doel van de dag is kennis maken met de praktijk van erftransformatie en functieverandering in vijf verschillende gemeenten in de Gelderse Vallei/FoodValley. Tijdens deze praktijkdag krijgt u informatie over tal van afgeronde, lopende en nieuwe erftransformatieprojecten in de gemeente Ede, Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel en Leusden. Daaronder ook enkele pilotprojecten van O-gen, te weten: een vereveningsproject in Scherpenzeel en een knooperfproject in Leusden. 

Geplaatst op:
14/06/2016

Steeds meer boeren in Nederland stoppen met hun bedrijf. Niet alleen bij gebrek aan een opvolger, maar ook door wijzigingen in wet- en regelgeving, of puur vanwege financiële redenen. Dit heeft niet alleen grote sociale en economische gevolgen voor de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland, maar het kan vroeg of laat ook leiden tot landschappelijk verval, tenzij wij allen nu het tij keren en in lijn met de uitnodigingsplanologie gaan werken. 

Geplaatst op:
14/06/2016

Getuige recente persberichten en een zeer druk bezocht VNG-seminar in het WTC te Arnhem op 26 mei jongstleden staat de aanpak van leegstaand agrarisch vastgoed (VAB's) bij alle overheden en marktpartijen weer volop in de belangstelling! Reden temeer om de cursus Aanpak Leegstand Platteland voor de vierde keer op de agenda te zetten. Daarom organiseert DORPenLANDadvies samen met Berghauser Pont Academy weer een 1-daagse cursus op donderdag 13 oktober 2016 in BCN te Utrecht.

In de bijlage vindt u ons programma meer in detail.

Aanmelden kan ook via de voettekst in voornoemd programma (zie bijlage). 

Geplaatst op:
14/06/2016

Sinds 2014 staan vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen volop in de belangstelling. Aanleiding is de verschijning van het gelijknamige rapport van Alterra / InnovatieNetwerk. Leegstand van boerderijen dreigt de komende 15 jaar enorm toe te nemen. Met alle gevolgen voor de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied van dien. Om gemeenten en andere marktpartijen bij het proces van erftransformatie en functieverandering op het platteland te helpen, is de Boerenladder ontwikkeld. Meer over de inhoud en toepassing van de Boerenladder als hulpmiddel bij erftransformatie, kunt u leren tijdens de 1-daagse cursus Aanpak Leegstand Platteland op donderdag 13 oktober 2016. Inschrijven daarvoor kan door hier te klikken. 

Geplaatst op:
05/01/2017

DORPenLANDadvies (afgekort DOLA) bestaat eind december 2016 alweer ruim 3,5 jaar. In de afgelopen 3,5 jaar zijn door DOLA op vele fronten initiatieven ontplooid, ruimtelijke plannen opgesteld en ruimtelijke adviezen uitgebracht. Na bijdrage aan het Alterra-rapport over Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen is herbestemming en functieverandering van boerenerven (afgekort VAB's) de core-business geworden van dit eenmansbedrijf. Bijgaande projectenlijst geeft een actueel overzicht (anno 31-12-2016) van de opdrachten, waar DOLA zich mee bezig houdt. Heeft u interesse of advies nodig over functieverandering of erftransformatie, neem dan contact op voor een afspraak voor een vrijblijvend gesprek via het contactformulier (zie contactgegevens bij laatste knop op de website).

Geplaatst op:
05/07/2014

Het Dagblad Trouw is gestart met een artikelenreeks over erftransformaties in Nederland. Het 1e artikel, getiteld ‘Stille revolutie op het platteland’, stond in de krant van zaterdag 29 maart jongstleden. Inmiddels zijn in Trouw drie paginagrote artikelen verschenen.

Geplaatst op:
22/04/2014

Leegstaande winkelpanden in het centrum van een stad of dorp benutten als springplank voor producenten met streekproducten (food en nonfood) uit de eigen regio...

Geplaatst op:
31/12/2013

DORPenLANDadvies is sinds haar start op 1 mei 2013 in/na de zomer van 2013 steeds meer betrokken geraakt bij functieverandering en erftransformaties op het platteland...