Kop

Ontwikkelingsplan knooperf Achterveldse Eng

Op basis van een Publiek Programma van Eisen heeft een deskundigenteam, bestaande uit een planoloog, architect, landschapsarchitect en historisch geograaf, medio mei 2015 een functieveranderingsplan gepresenteerd voor het knooperf Achterveldse Eng. Het plan maakte onderdeel uit van een ontwerpwedstrijd met bieding voor een nieuwe functie op dit vrijgevallen boerenerf.
Het ontwerpteam stond onder leiding van DORPenLANDadvies en is later aangevuld met een projectontwikkelaar, die ook de bieding voor, alsmede de realisatie van het hele erf voor zijn rekening wilde nemen. Op basis van een eerder opgesteld Schetsboek (zie elders) en een bottom up aanpak zijn ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd,die basis zijn geweest voor de bebouwing en de erfinrichting. Doel was het ontwerpen van een erf, dat niet alleen gedragen wordt door de bewoners van het erf, maar ook door de dorpsbewoners. Gestreefd is naar een flexibel en duurzaam ontwerp van gebouwen en landschap, waarbij het duurzame beheer en onderhoud van gebouwen en gronden, alsmede de bijbehorende (klompen)paden centraal stonden. In het nieuwe erfensemble zijn in totaal 4 woningen en 2 nevenactiviteiten ondergebracht en is het bebouwde oppervlak met ruim 30% teruggedrongen.

Werkgever: 
Dorpenlandadvies
Opdrachtgever: 
DORPenLANDadvies
Categorie: 
functieverandering
Periode: 
2014-2015