Kop

Oortjespad te Woerden

Het project heeft betrekking op een goede planologische verankering van het Recreatiegebied Oortjespad. Oortjespad staat bekend als Toeristisch Overstap Punt en Toeristische Poort voor het Groene Hart. Hier kunnen dagrecreanten genieten van natuur en landschap, en van recreatieve en horecafaciliteiten. Gezamenlijk maken zij een aangenaam verblijf in dit fraaie landelijk gebied mogelijk. Het bestemmingsplan is 27 juni 2013 door de gemeenteraad vastgesteld en biedt mogelijkheden voor een beperkte uitbreiding van de recreatievoorzieningen.

Werkgever: 
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Opdrachtgever: 
Kameryck en Recreatieschap
Categorie: 
Recreatie
Periode: 
2012-2013
Werkaandeel: 
bestemmingsplan, procesbegeleiding, coördinatie onderzoeken