Kop

Platteland in de etalage (eindverslag)

Datum: 
dinsdag, 22 april, 2014

Intro

Steeds meer boeren gaan hun eigen en (streek)producten vermarkten. De verkoop vindt plaats aan de weg, vanaf de boerderij of op streekmarkten. Het kost vaak wel veel tijd en de resultaten zijn wisselend. Maar het kan ook anders. Namelijk allereerst door de streekproducten in leegstaande etalages te etaleren en later verkopen in een leegstaand winkelpand of winkelstraat in het hartje van stad of dorp. Daardoor ontstaat een ideale springplank voor het platteland om gebiedskwaliteiten en producten in dorp of stad aan de man/vrouw te brengen. De gemeente Ede heeft medio september 2013 groen licht gegeven voor de 1e fase van dit pilotproject, zijnde een haalbaarheidsonderzoek. Fase 2 betreft een ontwikkelfase en fase 3 omvat de realisatiefase van de etalages.

Doel

Doel van de pilot is de streekproducten van het Edese buitengebied (food en nonfood) te etaleren in het centrum van EdeStad, teneinde het buitengebied vitaler en het centrum van Ede levendiger te maken. De initiatiefnemers - DORPenLANDadvies, GROENE VONK, Imagro en DLG - willen met dit project een brug slaan tussen consument en producent voor eerlijke producten en eerlijke prijzen. Doel is het leggen van een wederkerige verbinding tussen boer en burger, en tussen stad en land, teineinde beiden vitaler te krijgen.

Resultaat

Het resultaat moet een kralensnoer worden van met streekproducten gevulde etalages in het centrum van Ede, waarbij een of meerdere facetten van het buitengebied op originele en/of kunstzinnige wijze beleefbaar en herkenbaar zijn. Dit kralensnoer van (onbemande) etalages dient op termijn te eindigen in een streekwinkel, waar plaats is voor de verkoop van streekproducten, voor het inschrijven voor excusies en fietsroutes, voor het inbrengen van ideëen voor gebiedsontwikkeling, voor het inrichten van een thee- annex koffiecorner, etc. Door middel van een in elke etalage terugkerend herkenbaar beeldmerk wordt gezorgd voor een duidelijke rode draad door de stad. Zo mogelijk zorgt een VVV-wandelroute langs alle etalages ervoor dat stadse bezoekers in Ede op originele wijze kennismaken kunnen maken met een scala van streekproducten uit het omringende buitengebied van Ede.

Eindverslag

Inmiddels (maart 2014) is de haalbaarheidsstudie (fase 1) afgerond met een eindverslag. De conclusie is dat er helaas geen pandeigenaar is, die zijn pand (tijdelijk) beschikbaar wil stellen voor dit project. Dit betekent dat er geen pilot-etalage gerealiseerd kan worden, en zeker geen snoer van etalages. Al met al kan geconcludeerd worden, dat er onvoldoende draagvlak is voor het project bij pandeigenaren, en ook weinig of geen interesse bij lokale kunstenaars. Agrarische ondernemers en opleidingen hebben wel interesse getoond, maar alleen tegen minimale onkosten en inspanning.

Heeft u interesse in het volledige eindverslag klik hier.

Meer informatie

Geïnteresseerden die meer willen weten over dit project kunnen contact opnemen met DORPenLANDadvies (zie contactformulier).
Dit project wordt mede gesteund door de werkgroep EetbaarEde, die mede initiatiefnemer is van Ede, hoofdstad van de smaak 2014.
Voor Ede, hoofdstad van de smaak 2014 is een bidbook geschreven, dat hieronder in twee delen is te downloaden.

Ede, proeftuin op de Veluwe:
Deel 1 = magazine 2013, hierin is op pagina 60 ook de Evenementenkalender 2014 opgenomen.
Deel 2 = magazine 2015hierin is op pagina 28 en 29 ook het Geschenk uit de regio, een kast met streekproducten opgenomen.

 

Foto: