Kop

Profiel

Even voorstellen

Mijn naam is Henk van Paassen. Ik ben als boerenzoon opgegroeid op een melkveehouderij nabij het dorp ’t Woudt, met slechts 35 inwoners het kleinste dorpje van Zuid-Holland, gelegen in de gemeente Midden-Delfland (voorheen gemeente Schipluiden).

In 1979 ben ik afgestudeerd als sociaal geograaf / planoloog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op het onderwerp 'Evaluatie van  Landschapsplannen in vier ruilverkavelingen in Gelderland' (stage Staatsbosbeheer). In de daarop volgende decennia heb ik mij via meerdere stedenbouwkundige adviesbureaus en via het bureau van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen ontwikkeld tot adviseur ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied.

Mijn specialisatie ligt op het terrein van integrale gebiedsontwikkeling, de functieverandering / herbestemming van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB's), de herbestemming en ontwikkeling van bestaande en nieuwe landgoederen, maar feitelijk ook bij de versterking van de leefbaarheid op het platteland en in kleine dorpen
Sinds 2012 zet ik mij via mijn lidmaatschap van EetbaarEde en via de organisatie van FoodFloor ook in voor de versterking van de relatie stad-platteland. Dit gebeurt niet alleen via streekproducten, streekwinkels en stadslandbouw, maar ook versterking van de korte keten (zie ook Visie en het project Platteland in de Etalage).

Als sociaalgeograaf / planoloog met tientallen jaren ervaring in ruimtelijke advisering op kleine en grote schaal, werk ik het liefst vanuit de basis. Door middel van keukentafelgesprekken met boeren, burgers en buitenlui (en dorpsbewoners) werk ik samen met opdrachtgevers toe naar oplossing(en) voor hun ruimtelijke problemen.

Als ervaren plattelandsadviseur wil ik de verbindende schakel zijn tussen initiatiefnemer en gemeente / provincie. Om die rol optimaal te kunnen vervullen, beschik ik naast mijn eigen kwaliteiten en ervaring over een uitgebreid netwerk van externe adviesbureaus en ZZP-ers, die voor aanvullend onderzoek en advies kunnen worden ingeschakeld.
DORPenLANDadvies maakt sinds 2015 deel uit van het projectteam 4LAND, dat bestaat uit op elkaar ingewerkte disciplines ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, architectuur en landschapsarchitectuur. Gezamenlijk heeft dit team meegedaan aan de pilot Achterveldse Eng. Meer informatie hierover is te vinden in de projectenlijst.

Mijn slogan

Via uitnodigings- en ontwikkelingsplanologie naar:

  • meer vitaliteit op het platteland,
  • meer ruimtelijke kwaliteit in de regio,
  • meer leefbaarheid in het dorp, en
  • meer verlevendiging in de stad!