Projecten: Dorpen

Het project heeft betrekking op het in nauw overleg met gemeente Tubbergen en het bestuur van de dorpsbelangenvereniging Albergen tot stand brengen van een structuurvisie op basis van een vastgesteld dorpsplan. De structuurvisie Albergen is op 7 februari 2011 vastgesteld en doorvertaald in de gemeentelijke structuurvisie van Tubbergen.

Categorie:
Structuurvisie kleine kern
Opdrachtgever:
Gemeente Tubbergen
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
visievorming, procesbegeleiding
Periode:
2008-2010

Het project heeft betrekking op het in nauw overleg met de dorpbelangengroep van Schalkwijk en gemeente Houten opstellen van een dorpsplan. Op basis van een bottom-up inventarisatie en een nadere uitwerking via werkgroepen zijn alle wensen top-down door de gemeente beoordeeld en vastgesteld. Inmiddels is het dorp Schalkwijk een nieuw dorpshuis rijker.

Categorie:
Dorpsplannen
Opdrachtgever:
gemeente Houten
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
leefbaarheidsplan, uitvoeringsprojecten, procesbegeleiding
Periode:
2007-2008