Projecten: Functieverandering

Het project heeft betrekking op het realiseren van een jongensdroom van een initiatiefnemer. Het gaat om een visvijvercomplex voor de sportvisserij op een vrijkomende agrarische locatie in het buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek. Op een oppervlakte van 10 hectare is een bijzonder fraai visvijvercomplex gerealiseerd, waar je voor de meest uit eenlopende vistechnieken, waaronder vliegvissen terecht kunt. Meer informatie via: http://www.de-kool.nl

Categorie:
Functieverandering
Opdrachtgever:
Visdorado
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
planontwerp, bestemmingsplan, procesbegeleiding
Periode:
2005-2007

Het project had betrekking op het opstellen van een beleidskader voor functieverandering voor de Regio Vallei, bestaande uit 6 gemeenten in het Gelderse deel van de Gelderse Vallei (april 2008). Medio 2012 is de Regiovisie geactualiseerd en is ook een Toetsingskader voor de beeldkwaliteit opgesteld. Nu de nieuwe Omgevingsvisie Gelderland medio januari 2014 is vastgesteld, kan de Regiovisie Vallei waar nodig worden bijgesteld.

Categorie:
Functieverandering
Opdrachtgever:
St. Vernieuwing Geld. Vallei
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
regiovisie, procesbegeleiding, samen met Bugelhajema
Periode:
2010-2012

Het doel van dit project was om de Heigraafbeek ter plekke weer bovengronds te halen. De beek lag/ligt onder een tussen twee broers opgesplitst agrarisch bouwperceel. Naar aanleiding van individuele keukentafelgesprekken met de betrokken ondernemers zijn alle wensen vertaald in een drietal verplaatsingsscenario's. Uiteindelijk is gekozen voor de optie om het varkensbedrijf (met VIV-regeling) naar het LOG-Woudenberg te verplaatsen en het tuinhuisjesbedrijf te verplaatsen naar een zichtlocatie langs de rondweg Woudenberg. Vervolgens zouden alle opstallen gesloten worden en de beek weer haar oorspronkelijke bedding teruggegeven worden. Maar door de recessie is het plan helaas niet doorgegaan.

Categorie:
Natuur en landschap
Opdrachtgever:
Provincie Utrecht
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
keukentafelgesprekken, scenario's, procesbegeleiding
Periode:
2007-2008

Pagina's