Projecten: Landbouw en energie

Het doel van dit project was om de Heigraafbeek ter plekke weer bovengronds te halen. De beek lag/ligt onder een tussen twee broers opgesplitst agrarisch bouwperceel. Naar aanleiding van individuele keukentafelgesprekken met de betrokken ondernemers zijn alle wensen vertaald in een drietal verplaatsingsscenario's. Uiteindelijk is gekozen voor de optie om het varkensbedrijf (met VIV-regeling) naar het LOG-Woudenberg te verplaatsen en het tuinhuisjesbedrijf te verplaatsen naar een zichtlocatie langs de rondweg Woudenberg. Vervolgens zouden alle opstallen gesloten worden en de beek weer haar oorspronkelijke bedding teruggegeven worden. Maar door de recessie is het plan helaas niet doorgegaan.

Categorie:
Natuur en landschap
Opdrachtgever:
Provincie Utrecht
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
keukentafelgesprekken, scenario's, procesbegeleiding
Periode:
2007-2008

Het project heeft betrekking op de realisatie van een zestal windmolens op de landsgrens met Duitsland, verspreid over de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek. Het project wordt gedragen door de eigenaren van de grond (agrariërs en burgers), die daarvoor een projectontwikkelaar in de hand hebben genomen. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden en het project zit nu in de fase van vergunningverlening.

Categorie:
Duurzame energie
Opdrachtgever:
Gemeente Montferland / OIJS
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
bestemmingsplan, procesbegeleiding
Periode:
2008-2010

Het project heeft betrekking op het een na grootste glastuinbouwgebied van Nederland (Oostland), waarbij in nauwe samenspraak met alle relevante afdelingen van de gemeente een duurzame ontwikkelingsvisie is geschreven voor 7 afzonderlijke deelgebieden. Vervolgens is voor alle deelgebieden tezamen één bestemmingsplan is opgesteld, dat in 2011 door de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is vastgesteld.

Categorie:
Duurzame glastuinbouw
Opdrachtgever:
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
gebiedsvisie, bestemmingsplan, procesbegeleiding
Periode:
2007-2011

Het project heeft betrekking op een landbouwontwikkelingsgebied (LOG), waarvoor een toetsingskaart is ontwikkeld, die nieuwe agrarisch intensieve ontwikkelingen in goede banen moet leiden. Op basis van deze toetsingskaart zijn aanvragen voor nieuwe bouwpercelen behandeld en is door derden een bestemmingsplan voor dit LOG opgesteld. Maar niet iedereen was even gelukkig met de komst van nieuwe varkenshouderijen en kippenbedrijven, getuige de aldaar genomen foto's.

Categorie:
Landbouwontwikkelingsgebied
Opdrachtgever:
Gemeente Montferland / OIJS
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
opstellen toetsingskaart, procesbegeleiding
Periode:
2006-2007