Projecten: Natuur en landschap

Het project heeft betrekking op een planologisch en visuele verkenning van de noodzaak tot borging van de visuele beleving van de Grebbelinie. Daarbij gaat het met name om het behoud van de open zichtlijnen vanaf en naar de liniedijk. Voor dit project is de visuele beleving van de hele liniedijk van Rhenen tot Spakenburg fotografisch vastgelegd. Het eindrapport bevat aanbevelingen voor de planologische verankering van de nog bestaande zichtlijnen in het landschap. Op 18 april 2011 kreeg de Grebbelinie de status van rijksmonument vanwege de "unieke staalkaart van verdedigingswerken". Bij Fort De Batterijen wordt het nieuwe bezoekerscentrum van de Grebbelinie gerealiseerd. De foto's zijn van de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst op 7 maart 2014.

Categorie:
Cultuurhistorie
Opdrachtgever:
Provincie Utrecht
Periode:
2008-2009
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
analyse bestaand beleid, vastleggen visuele beleving, opstellen rapportage

Het doel van dit project was om de Heigraafbeek ter plekke weer bovengronds te halen. De beek lag/ligt onder een tussen twee broers opgesplitst agrarisch bouwperceel. Naar aanleiding van individuele keukentafelgesprekken met de betrokken ondernemers zijn alle wensen vertaald in een drietal verplaatsingsscenario's. Uiteindelijk is gekozen voor de optie om het varkensbedrijf (met VIV-regeling) naar het LOG-Woudenberg te verplaatsen en het tuinhuisjesbedrijf te verplaatsen naar een zichtlocatie langs de rondweg Woudenberg. Vervolgens zouden alle opstallen gesloten worden en de beek weer haar oorspronkelijke bedding teruggegeven worden. Maar door de recessie is het plan helaas niet doorgegaan.

Categorie:
Natuur en landschap
Opdrachtgever:
Provincie Utrecht
Periode:
2007-2008
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
keukentafelgesprekken, scenario's, procesbegeleiding