Projecten: Recreatie

Dit project heeft betrekking op het realiseren van een vaarverbinding naar het Eemmeer door verbreding van de huidige Laak tot een circa 12 meter brede waterverbinding. De nieuwe vaarverbinding gaat lopen van de Amersfoortse woonwijk Vathorst, langs de Arkemheenpolder en via de wijk Rengerswetering te Bunschoten naar het Eemmeer. Het bestemmingsplan is begin 2014 door de raad vastgesteld, zodat de verbreding van de Laak van start kan.

Categorie:
Recreatie
Opdrachtgever:
Gemeente Nijkerk
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
bestemmingsplan, procesbegeleiding, verwerking onderzoeken
Periode:
2011-2013

Het project heeft betrekking op een planologisch en visuele verkenning van de noodzaak tot borging van de visuele beleving van de Grebbelinie. Daarbij gaat het met name om het behoud van de open zichtlijnen vanaf en naar de liniedijk. Voor dit project is de visuele beleving van de hele liniedijk van Rhenen tot Spakenburg fotografisch vastgelegd. Het eindrapport bevat aanbevelingen voor de planologische verankering van de nog bestaande zichtlijnen in het landschap. Op 18 april 2011 kreeg de Grebbelinie de status van rijksmonument vanwege de "unieke staalkaart van verdedigingswerken". Bij Fort De Batterijen wordt het nieuwe bezoekerscentrum van de Grebbelinie gerealiseerd. De foto's zijn van de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst op 7 maart 2014.

Categorie:
Cultuurhistorie
Opdrachtgever:
Provincie Utrecht
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
analyse bestaand beleid, vastleggen visuele beleving, opstellen rapportage
Periode:
2008-2009

Het project heeft betrekking op het realiseren van een jongensdroom van een initiatiefnemer. Het gaat om een visvijvercomplex voor de sportvisserij op een vrijkomende agrarische locatie in het buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek. Op een oppervlakte van 10 hectare is een bijzonder fraai visvijvercomplex gerealiseerd, waar je voor de meest uit eenlopende vistechnieken, waaronder vliegvissen terecht kunt. Meer informatie via: http://www.de-kool.nl

Categorie:
Functieverandering
Opdrachtgever:
Visdorado
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
planontwerp, bestemmingsplan, procesbegeleiding
Periode:
2005-2007

Het project heeft betrekking op de revitalisering van een bestaand landgoed (140 ha), waarbij nieuwe economische dragers zijn ontwikkeld om het landgoed een nieuwe impuls te geven. De ligging nabij de recreatieve poort Kwinkelooijen was een belangrijke stimulans voor deze vsie. De innoverende landgoedvisie (met zichtas naar de uiterwaarden, met een uitkijktoren en met een geologische kerf van de Heuvelrug) is met stakeholders besproken. Maar het huidige provinciale beleid biedt vooralsnog onvoldoende mogelijkheden om een bestaand landgoed te upgraden.

Categorie:
Bestaande landgoederen
Opdrachtgever:
Erven Landgoed De Dikkenberg
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
landgoedvisie, procesbegeleiding
Periode:
2007-2008

Het project heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van de uitbreiding en modernisering van beide recreatieterreinen in de gemeente Soest. Om duurzaam te kunnen investeren zijn toekomstplannen opgesteld, die in een nieuw bestemmingsplan moesten worden ondergebracht. Daarvoor zijn ook de nodige onderzoeken verricht. Het daarvoor opgestelde bestemmingsplan is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld.

Categorie:
Recreatie
Opdrachtgever:
Het Bosch en Eekhoornnest
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
bestemmingsplan, procesbegeleiding, coördinatie onderzoeken
Periode:
2010-2012

Het project heeft betrekking op een goede planologische verankering van het Recreatiegebied Oortjespad. Oortjespad staat bekend als Toeristisch Overstap Punt en Toeristische Poort voor het Groene Hart. Hier kunnen dagrecreanten genieten van natuur en landschap, en van recreatieve en horecafaciliteiten. Gezamenlijk maken zij een aangenaam verblijf in dit fraaie landelijk gebied mogelijk. Het bestemmingsplan is 27 juni 2013 door de gemeenteraad vastgesteld en biedt mogelijkheden voor een beperkte uitbreiding van de recreatievoorzieningen.

Categorie:
Recreatie
Opdrachtgever:
Kameryck en Recreatieschap
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
bestemmingsplan, procesbegeleiding, coördinatie onderzoeken
Periode:
2012-2013