Kop

Regiovisie functieverandering Vallei

Het project had betrekking op het opstellen van een beleidskader voor functieverandering voor de Regio Vallei, bestaande uit 6 gemeenten in het Gelderse deel van de Gelderse Vallei (april 2008). Medio 2012 is de Regiovisie geactualiseerd en is ook een Toetsingskader voor de beeldkwaliteit opgesteld. Nu de nieuwe Omgevingsvisie Gelderland medio januari 2014 is vastgesteld, kan de Regiovisie Vallei waar nodig worden bijgesteld.

Werkgever: 
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Opdrachtgever: 
St. Vernieuwing Geld. Vallei
Categorie: 
Functieverandering
Periode: 
2010-2012
Werkaandeel: 
regiovisie, procesbegeleiding, samen met Bugelhajema