Kop

Schetsboek knooperf Achterveldse Eng

Het ‘schetsboek Knooperf Achterveldse Eng’ is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen vier enthousiaste vakmensen (verder Ontwerp Team genoemd) bestaande uit Maarten Hindriks - architect, Janneke Hoenselaars - adviseur Cultuurhistorie, Frank Lewis - landschapsarchitect en Henk van Paassen - Planoloog. Eenieder heeft vanuit zijn eigen expertise ideeën voor een duurzame invulling van dit voormalige boerenerf. Om tot deze invulling te komen is er een gezamenlijk beeld gevormd van de eisen in het Publiek Programma van Eisen. Om daarnaast een goed beeld te krijgen van de lokale wensen voor dit erf is op 3 november jl. overleg geweest met enkele leden van de dorpsraad Achterveld en enkele buurtbewoners uit de omgeving van de locatie. Met een van hen (vm. knecht op dit bedrijf) is op 6 november een veldbezoek gebracht aan het erf. Met dit schetsboek willen het Ontwerp Team mogelijke financierders bereiken, die samen met ons vorm willen geven aan dit bijzondere project. Het Knooperf Achterveldse Eng kan in de toekomst een fraai voorbeeld vormen voor nog meer erftransformaties in het werkgebied van de gebiedscoöperatie O-gen, te weten: Gelderse Vallei, Utrecht-Oost en Kromme Rijngebied.

Werkgever: 
Dorpenlandadvies
Opdrachtgever: 
DORPenLANDadvies
Categorie: 
Functieverandering
Periode: 
2014-2016
Werkaandeel: 
initiëren, enthousiasmeren, verbinden, ontwerpen