Kop

Structuurvisie dorp Albergen

Het project heeft betrekking op het in nauw overleg met gemeente Tubbergen en het bestuur van de dorpsbelangenvereniging Albergen tot stand brengen van een structuurvisie op basis van een vastgesteld dorpsplan. De structuurvisie Albergen is op 7 februari 2011 vastgesteld en doorvertaald in de gemeentelijke structuurvisie van Tubbergen.

Werkgever: 
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Opdrachtgever: 
Gemeente Tubbergen
Categorie: 
Structuurvisie kleine kern
Periode: 
2008-2010
Werkaandeel: 
visievorming, procesbegeleiding