Kop

Wijkersloot 27/27A te Wijk bij Duurstede

Dit Ruimte voor Ruimte project heeft betrekking op een voormalig agrarisch bedrijf met ondermeer een grote ligboxenstal. In het kader van functieverandering is na sloop van de bedrijfsgebouwen een woning van 600 m3 teruggebouwd en als erfensemble ingepast op het oorspronkelijke bouwperceel naast de karakteristieke boerderij (MIP-pand). De nieuwe woning en het bijgebouw zijn begin 2013 voltooid.

Werkgever: 
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Opdrachtgever: 
Gemeente Wijk bij Duurstede
Categorie: 
Ruimte voor Ruimte
Periode: 
2010-2012
Werkaandeel: 
coördinatie onderzoeken, bestemmingsplan, erfinrichtingsschets