Kop

Windmolenpark Netterden-Azewijn

Het project heeft betrekking op de realisatie van een zestal windmolens op de landsgrens met Duitsland, verspreid over de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek. Het project wordt gedragen door de eigenaren van de grond (agrariërs en burgers), die daarvoor een projectontwikkelaar in de hand hebben genomen. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden en het project zit nu in de fase van vergunningverlening.

Werkgever: 
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Opdrachtgever: 
Gemeente Montferland / OIJS
Categorie: 
Duurzame energie
Periode: 
2008-2010
Werkaandeel: 
bestemmingsplan, procesbegeleiding