Kop

Workshop Kleurenpalet tijdens VNG-seminar over VAB's

Datum: 
maandag, 22 mei, 2017

DORPenLANDadvies heeft donderdag 18 mei jongstleden een workshop over het Kleurenpalet gegeven tijdens het VNG-seminar over VAB's in het Postillion Hotel te Arnhem. 
Doel van de workshop Kleurenpalet was zelf aan de slag met een creatieve handreiking voor de herbestemming van VAB's. Vraag was: Hoe kun je bij een tekort aan sloopmeters voor de bouw of vergroting van een RvR-woning compensatie krijgen door op andere functionele en/of ruimtelijke doelen in te zetten. Daarbij moet je niet alleen denken aan compensatie op het erf, maar ook aan compensatiemogelijkheden in het landschap. Het Kleurenpalet kan niet alleen dienen als richtsnoer voor pluspunten bij herbestemming van VAB's, maar is in feite toepasbaar bij elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk gebied, en op onderdelen zelfs ook in stedelijk gebied. Meer informatie over het Kleurenpalet vind je hier.
Voor een vereenvoudigde versie klik hier.

Foto: